× Kinomap, Be on Track!

Bizkaia - Vizcaya

Bizkaia - Vizcaya
Creator
Playlist information
 3 videos
 03:00:26
 72 km

Rutas creadas en Bizkaia

|

519

sport type
country flag
11.1
mi
Distance icon
58
min
Duration icon
1693
ft
Slope icon
11.4
mph
Average speed icon
320

sport type
country flag
15.9
mi
Distance icon
55
min
Duration icon
1132
ft
Slope icon
17.2
mph
Average speed icon
133

sport type
country flag
17.6
mi
Distance icon
67
min
Duration icon
673
ft
Slope icon
15.7
mph
Average speed icon