2018BRM304Tokyo200/Start | Kinomap
× Kinomap

2018BRM304Tokyo200/Start

 Bike

 1,48 km

 00:06:51

 58.50 Watt(s)

 3/19/2018

 0 ft

 Fuchu Highway, 4 Chome Miyauchi, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-0051, Japan

 Nakahara Highway, Shimokodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-0041, Japan

Description
 Strava segments

No strava segment for this video.

You will probably like...