× Kinomap

2018BRM1028Tokyo200/Gotenba Downhill

 Bike

 3,80 km

 00:05:30

 37.00 Watt(s)

 11/04/2018

 766 Shibanta, Gotenba-shi, Shizuoka-ken 412-0003, Japan

 1442-23 Yosawa, Oyama, Sunto District, Shizuoka Prefecture 410-1326, Japan

Description
 Strava segments

No strava segment for this video.

Kinomap rank
Pos. Username Chrono Date
1 00:04:43 11/11/2018
2 00:04:58 11/05/2018
3 00:06:57 11/12/2018

See the ranking

You will probably like...