× Kinomap, Be on Track!

🚲πŸ₯‡πŸ₯ˆπŸ₯‰πŸ† WK/WCC/Ch.du Monde ROTARY 2024


Likes image 3 Like
Comments image 0 Comment

 Bike

 1.408 mi

 00:05:23

 168.40 Watt(s)

 15/08/2023

 19/09/2023

 125 ft

 Nieuwstraat, Michelbeke, Brakel, Oudenaarde, East Flanders, Flanders, 9660, Belgium

 Meierij, Michelbeke, Brakel, Oudenaarde, East Flanders, Flanders, 9660, Belgium

Description

De Rotary Club Brakel organiseert eind augustus 2024 de Wereldkampioenschappen wielrennen in België (Brakel-Michelbeke). Dit is het circuit waarop de wedstrijd wordt gereden. / Le Rotary Club Brakel organisera les Championnats du monde de cyclisme en Belgique (Brakel-Michelbeke) fin août 2024. C'est le circuit sur lequel se déroule la course. Rotary Club Brakel will organize the Cycling World Championships in Belgium (Brakel-Michelbeke) at the end of August 2024. This is the circuit on which the race is held/

More videos RobertHoebeke1: Videos Robert

 Strava segments

Portions of this video are actual Strava segments

Dorrebeekstraat
 00:01:42
 486 yd
  89 ft
Kinomap rank
Pos. Username Chrono Date
1 00:03:17 9/30/2023
2 00:03:42 9/27/2023
3 00:04:05 9/30/2023
4 00:04:09 9/22/2023
5 00:04:16 9/24/2023

See the ranking

You can try our application fully and for free and challenge community members.

iOS Android No access to Google Play? Download the APK now

Get all features and videos for only $11.99/month

Subscribe now

You will probably like...