Δωρικό(Λίμνη)-Εγνατία(Γέφυρα) | Kinomap
× Kinomap

Δωρικό(Λίμνη)-Εγνατία(Γέφυρα)


Likes image 0 Likes
Comments image 0 Comments

 Car

 1.217 mi

 00:02:41

 654.40 Watt(s)

 19/11/2015

 22/01/2016

 210 ft

 Epar.Od. Loutron Traianoupolis - Ianas 112, Doriko 681 00, Greece

 Epar.Od. Loutron Traianoupolis - Ianas, Alexandroupoli 681 00, Greece

Description
Mountain - Alternative Routes Municipality of Alexandroupolis (Ορεινές - Εναλλακτικές Διαδρομές Δήμου Αλεξανδρούπολης)
Segment : Δωρικό(Λίμνη)-Εγνατία(Γέφυρα)

This video is an exact match of a Strava segment corresponding to a portion of the larger video.

MunicipalityofAlexandroupolis

Route Doriko - Nipca (Διαδρομή Δωρικό - Νίψα)

 2.389 mi  285 ft  31 views  00:05:50

This video is not available for indoor training either because it does not meet our conditions or because the elevation profile has not been processed yet (expect max 48hrs after upload).


See conditions

You can try our application for free and challenge community members.

iOS Android No access to Google Play? Download the APK now

Get all features and videos for only $7/month

Subscribe now

You will probably like...